Vogelaar en Van der Tak (LTO) zijn het oneens over kwalijke uitwerking stikstofwet

Jan Cees Vogelaar (landbouwkandidaat voor JA21 bij de komende Tweede Kamerverkiezingen) en  Sjaak van der Tak (voorzitter landbouworganisatie LTO) spraken afgelopen week over een aantal  agrarische dossiers. Van der Tak steunt Vogelaar in zijn strijd voor een zetel in de Tweede Kamer,  maar de twee werden het niet eens over de kwalijke uitwerking van de aanstaande  stikstofwetgeving voor met name veehouders. 

Van der Tak en Vogelaar wisselden van gedachten over onder meer het stikstofbeleid,  verdienmodellen en korte ketens zoals bv AH en Royal Aware hebben, de politieke verhoudingen en  de positie van boeren en tuinders daarin. Van der Tak gaf aan dat het altijd goed is wanneer mensen  met kennis van zaken van de agrarische sectoren en ketens, in de Tweede Kamer komen. Vanuit deze  visie steunt hij de kandidaatstelling van Vogelaar. 

Oneens over Stikstofwet 

Over het stikstofbeleid verschillen Vogelaar en Van der Tak in hoge mate van mening. Volgens Van  der Tak heeft LTO het maximaal haalbare bereikt binnen de huidige stikstofwet, Vogelaar verwacht  dat Van der Tak van een koude kermis zal thuiskomen. Van der Tak is van mening dat de stikstofwet  een oplossing biedt voor PAS-melders. Vogelaar is dat niet met hem eens. De nieuwe wetgeving is  nog gebrekkiger onderbouwd dan de PAS, er zitten nog meer gaten in, die zullen worden  aangegrepen door milieuorganisaties zoals MOB. De PAS-melders en ook de bouwbedrijven die  hiermee vlot getrokken moeten worden, komen niet van de regen in de drup, maar van de drup in de  regen. Volgens Vogelaar ontgaat het Van der Tak welk vuige spel gespeeld wordt. Onlangs kwam  bijvoorbeeld uit dat er heel veel stikstofgevoelige natuur was bijgetekend, buiten alle democratische  processen om. Hetzelfde lijkt nu het geval bij de waslijst aan soorten die is bijgeplust. Stikstof depositieberekeningen van boeren in bepaalde regio’s komen daardoor opeens veel nadeliger uit.  Bovendien kent de stikstofwetgeving geen enkele onderbouwing in depositiemetingen. De overheid  kan met het huidige model vol aannames naar believen aan knoppen draaien. Deze virtuele wereld  heeft met de werkelijkheid niet veel meer van doen. 

Verdienmodellen  

Waar Vogelaar en Van der Tak het wél over eens zijn, dat zijn de verdienmodellen: “Inkomen daar  draait het om”. Met die leus ging Jan Cees Vogelaar in 1996 de verkiezingen in voor voorzitter van de  LTO-vakgroep Melkveehouderij. En daar draait het nog steeds om. Overheidsbeleid – middelvoorschriften waarbij het doel buiten beeld is gevallen – jaagt boeren geregeld onnodig op  kosten. En van verdienmodellen hebben veruit de meeste politici nog nooit gehoord.  

Van der Tak ziet de samenwerking van Royal A-ware met Albert Heijn in het programma Beter voor  Koe, Natuur&Boer als een goed voorbeeld hoe in de keten meerwaarde voor boeren uit de markt kan  worden gehaald. Vogelaar is betrokken geweest bij de opzet van dat programma. 

Boerenstem broodnodig 

Vogelaar en Van der Tak zijn het er ook over eens dat een inhoudelijk sterk boerengeluid in de  Tweede Kamer harder nodig is dan ooit. Het mag niet gebeuren dat een belangrijke economische 

sector in Nederland, de speelbal wordt van Randstedelijk wensdenken; van politici die geen feeling  hebben met het platteland. 

DEEL DIT ARTIKEL

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest
Copyright 2021 © All rights Reserved.